Zaměření překladů

Překlady a kompletní zpracování dokumentace

  • Právní

    (s možností ověření)


  • Marketingové

    (firemní prezentace, odborné články s firemní tématikou, ceníky, prospekty atd.)


  • Technické

    (návody k ovládání, údržbě strojů a zařízení, technické informace atd.)


  • Odborné články a jiné texty

preklady@gdouchova.cz