Předání zakázek  1. přes Internet (např. úschovna a jiné)  2. E-mailem event. faxem  3. osobně na CD  4. osobně v tištěné formě
preklady@gdouchova.cz